Extáze 2díl

8. března 2007 v 12:52 | Bára :-) |  Drogy
VZHLED

diamond
čistá MDMA je bílý krystalický prášek. Na ulicích je dostupný ve formě tablet, které mohu být různě zabarvené (červené, modré, žluté,...) často s vyraženým emblémem (čtvereček, písmeno E, buvolí hlava, delfín, jetelový lístek,...) a mohou mít různý tvar (nejčastěji kruhovitý, ale i trojúhelníkovitý - dublovaný superman). Má výraznou silnou, spíše nahořklou chuť.


CENA ZA DÁVKU
záleží na tom kolik toho kupujete. Pokud nakupujete do 10 kusů nebo na party, pohybuje se cena od 200 do 250 Kč. I když znám případ z Prahy, kde kamarád koupil jednu piluli za 500 Kč. Pokud nakupujete od známého nebo kamaráda cena je od 150 do 200 Kč. Pokud nakupujete ve velkém od někoho blízkého výrobci nebo od výrobce samotného cena se pohybuje okolo 60 Kč za dávku (při množství za 60 000 Kč).


NÁVYK
často se setkáte s tvrzením, že Extáze není návyková. Droga je považována za fyzicky návykovou, jestliže se u pravidelného uživatele, který v jednom momentě přestal drogu brát, objeví symptomy způsobené z tohoto odřeknutí si drogy. MDMA není návyková podle této definice a stává se méně atraktivní pro zvýšené a časté užívání, kdy příjemné efekty mizí a objevují se amfetaminové efekty (jako u drogy speed). Přesto, mnoho Evropanů bere drogu každý víkend a jsou psychologicky závislí, přičemž je diskutabilní, zda jsou závislí na droze či na scéně.


TOLERANCE
po mnoha dávkách může MDMA pro někoho "ztratit svoje kouzlo", nepomáhá ani dlouhodobá přestávka. Příčiny jsou pravděpodobně spíše psychologické než neurofyziologické.


NEBEZPEČÍ
 • nebezpečí přehřátí! Extáze vyřazuje z činnosti tepelnou regulaci organismu. Uživatel ztrácí spojení s pocity tepla a chladu. Je třeba dávat pozor na dostatečný příjem tekutin. Zvláštní opatrnost je nutná na tanečních party, kde se celé hodiny tancuje v horkém prostředí - myslet na přestávky na ochlazení.
 • dosáhne-li teplota organismu 42 stupňů Celsia, začínají se v krvi tvořit drobné sraženiny, které se lepí na stěny tepen. Navíc klesá srážlivost krve. Díky tomu, že uvnitř těla vždy existuje řada drobných poranění, můžete vnitřně vykrvácet.
 • postiženého je nutné zchladit. Podávat studené nápoje, ale v přiměřeném množství. Nikoliv alkohol!
 • zatěžuje játra a ledviny. Zátěž jater může u disponovaných osob vyvolat žloutenku.
 • ztráta váhy je způsobena spíše zvýšeným pohybem a nechutí k jídlu, než drogou samotnou.
 • u žen může narušit menstruační cyklus, opět možná souvislost se špatným stravováním.
 • dočasné narušení spánku. Bylo sledováno 46 osob z nichž polovina bere MDMA. Uživatelé extáze měli v průměru o 19 minut kratší spánek, o 23 minut méně synchronního spánku a o 37 minut méně druhé spánkové fáze.
 • po odeznění účinků bývají časté deprese a kocovina. Objevuje se paranoia. Kocovina je zvláště pravděpodobná při kombinaci s amfetaminem.
 • bývají uváděny infekce močových cest, které mohou být způsobeny MDA, který je často za extázi vydáván.
 • MDMA je neurotoxický (mění tkáně mozku), není známo na co mají tyto změny vliv. Psychologickými testy nebylo zjištěno žádné dlouhodobé narušení psychických funkcí.
 • časté užívání narušuje krátkodobou paměť.
 • může narušit schopnost koordinace.
 • při jednom z testů pokusné osoby zkoušeli násobení číslic. Schopnost násobení byla narušena díky zřejmé neschopnosti soustředit se.
 • kombinace s MAO inhibitory (některá antidepresiva) je smrtelná!
 • u epileptiků může vyvolat záchvat.
 • nervózní lidé mohou mít velmi nepříjemné pocity ze ztráty zábran.
 • v Británii umírá ročně 50 krát více lidí na následky užití paracetamolu (lék, který je ve volném prodeji), než na MDMA.
 • zní to divně, ale nebezpečná je i šťáva z černého rybízu. Účinkuje podobně jako MAOI (inhibitory monoamino oxidázy). 5,5 gramů 5,5 krát koncentrované šťávy inhibuje 92% účinků MAO.

ženy a extáze
některé ženy, které berou extázi, uvádějí, že jejich menstruační cyklus začal být nepravidelný a menstruace byla silnější než obvykle. Jiné ženy uváděly, že ji vůbec nedostaly.

infarkt
extáze vyvolává zvýšení tělesné teploty. Je-li droga aplikována na vydýchaném a přelidněném místě (party) a ten, kdo ji vzal, pak několik hodin tančí, prudce stoupne tělesná teplota. Organismus vypotí litry tekutin a někteří slabší jedinci mohou dostat smrtelný infarkt. Náhlé zvýšení tělesné teploty doprovází křeče a často vyvolá i trombus a může nastat smrtelné kóma. Zůstává záhadou, proč k tomu dochází u některých lidí, kteří užili jen malou dávku drogy, zatímco jiní ve zdraví přečkají i mnohem silnější dávky. Příčinou většiny těchto smrtelných případů bylo selhání respiračního systému následkem uvolnění krevní sraženiny, která se dostane tam, kam nemá, zvlášť do plic. Tento syndrom je znám jako syndrom roztroušeného intravaskulárního srážení (DIC). Jsou-li plíce tímto způsobem zablokovány, nemůže jimi pronikat vzduch a následuje smrt. MDMA může přivodit DIC zřejmě proto, že dojde k reakci s chemickými látkami, které zabezpečují správnou srážlivost krve.
další možné vysvětlení syndromu náhlé smrti se objevilo v říjnu 1993. Podle něho došlo ke smrtelným případům proto, že v organismu zranitelných osob chyběl enzym zvaný "cytochrom P450 246", který extázi v organismu štěpí. A tak podle této teorie, chyběl-li v organismu enzym, zůstala v něm droga tak dlouho, že vyvolala smrtelný toxický účinek. Tento klíčový enzym chybí asi u jedné osoby z dvanácti. Přesto však zůstává nezodpovězená otázka, proč je smrtelných případů tak málo, když se každý týden na miliony mladých lidí (z nichž značná část extázi užívá) účastní různých parties po celém světě. Tým odborníků, který s touto teorií přišel, pak připustil, že je třeba dál tento jev zkoumat.

játra
extáze může poškodit játra v případě, že uživatelé extáze prodělali žloutenku a zánět jater.

mozek
obavy z toho, že extáze může mít za následek krvácení do mozku, se objevili poté, co byly v Anglii zveřejněny údaje o čtyřech takto postižených lidech ze Skotska, i když oběti užívaly jak amfetamin, tak MDMA. U třech z nich se zdravotní stav zlepšil, jeden krvácení podlehl. Vzhledem k tomu, že se tyto případy vyskytly společně, mohly hrát významnou roli nežádoucí příměsi.
daleko větší nejednotnost názorů vyvolává předpokládaná schopnost MDMA ničit mozkové buňky. Týká se to přenosu chemické látky přenášející nervové vzruch, známé pod názvem serotonin (5-HT). I když řada z toho, co je známo o funkci serotoninu a sytému, který ho zpracovává, se pohybuje v oblasti dohadů, dnes se předpokládá, že ovlivňuje spánek, příjem potravy, sexuální chování, pocity strachu a celkový psychický stav.
debatuje se hlavně o "vhodnosti interpretace použití pokusných laboratorních zvířat ve srovnání s uživateli MDMA z řad lidí, způsobu, jek je definována neurotoxicita (otrava mozku), a míry, jak neurologické změny vyvolané zasažení MDMA po čase mizí". Další problém je to, že pokusným zvířatům byla droga obvykle podávána injekčně na rozdíl od jejích konzumentů z řad lidí, kteří ji užívali orálně.
podle jednoho lékaře skeptika poškozuje extáze vlákna mozkových buněk, ale vlastní jádro buňky zasahuje jen málo. A tak se tento lékař domnívá, že by to mohlo svědčit o tom, že buňky mají schopnost regenerace. "je příliš zjednodušené tvrdit, že extáze hubí neurony."
následné pokusy na lidech ukázaly, že se u jedné skupiny uživatelů extáze projevila snížená koncentrace serotoninu v mozkovém moku. Toto snížení mohlo být ale opět dočasné a nedokazuje poškození mozku - pouze možnost, že toto poškození skutečně hrozí.
v testech zaměřených na hodnocení osobnosti se jevili účastníci skupiny, která byla zkoumána, jako "méně impulzivní a nepřátelští a vykazovali více zábran a ovládání". Tohle byly všechny aspekty chování, o kterých se myslelo, že je ovlivňuje serotonin.

Jiná rizika
současný výzkum ukazuje, že extáze může způsobit další problémy u lidí, kteří již trpí srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, glaukomem, epilepsií nebo kteří jsou celkově fyzicky nebo psychicky oslabeni. Ženy, které prodělaly zánět vaječníků nebo močových cest, by se také měly této drogy vyvarovat.

smile
riziko smrti jedné dávky Extáze odpovídá počtu smrtí vzniklých kvůli užití drogy děleno počtu užití Extáze vůbec. Protože tyto počty jsou neznámé, riziko je taktéž neznámé. To nejlepší, co lze udělat, jsou odhady. Média udávají 42 Britů, kteří zemřeli na následek drogy Extáze do roku 1995. Ovšem mnoho z těchto sdělení neuvádí lékařskou evidenci a pravděpodobně zahrnují i případy smrti z jiných příčin, takže odhad bude asi vyšší než skutečnost. Počet použití Extáze v Británii je založen na odhadech, ale uváděná statistika hovoří o průměru 1 milion dávek týdně od roku 1992. Jestliže předpokládáme rovnoměrný nárůst od roku 1987 do roku 1992 dostáváme 286 milionů použití. Riziko smrti je potom 1 ku 6,8 milionu. Pokud snížíme tento poměr na polovinu (pro jistotu) a spoléháme se na risk 1 ku 3,4 milionu. Přestože každá smrt je tragédií, riziko je porovnatelné s jinými odpočinkovými či sportovními aktivitami. Lyžařské prázdniny jsou 5 krát rizikovější. Jestliže je vaším koníčkem skákání s padákem z letadla, pak váš risk je 1 ku 82 500 seskokům. Skutečnost je taková, že cokoliv děláme s sebou nese určité riziko. Extáze není podle statistik příliš riziková, takže její výměna za jiné činnosti nemusí zvýšit naši bezpečnost. Jako u jiných činností lze rizika snížit dobrou sebekontrolou a přípravou.

ghost
britská studie říká, že riziko potřeby rychlého odvozu z party do nemocnice je 230 ku 1 milionu. Většina těchto případů je spojená s nějakým druhem problému se srdcem. Není znám případ, kdy by takovýto problém nastal u někoho, kdo vzal Extázi sám, bez účasti na dance-párty. Doktor Russell Newcombe uvedl 17 000 zásahů v klubech, kde je Extáze široce užívána, z čehož 4 případy byly převezeny do nemocnice se srdečním problémem (všechny dopadly dobře). Toto dává podobný poměr 235 ku 1 milionu. Pro srovnání riziko při lyžování ve Švýcarsku je 3% neboli 30 000 ku 1 milionu - více než tisíckrát tolik. Organizace nazvaná DAWN (Drug Abuse Warning Network) sbírá případy ošetřování lidí po požití drog v amerických nemocnicích. Zpráva je zaslána do DAWN kdykoliv, když někdo navštíví pohotovost a je u něj zjištěna droga (v krvi či v moči) nebo sám uvede, že jeho problém je spojen s drogou. Tyto reporty jsou analyzovány a zveřejňovány. V roce 1992 bylo oznámeno 236 zpráv o MDMA, 119 843 zpráv o kokainu, 23 997 o marihuaně a 3 498 o LSD. DAWN vydává speciální seznam s drogami u nichž je registrováno více jak 10 smrtí, ale Extáze na tomto seznamu není. Tyto čísla vrhají zvláštní světlo na vše to, co se v polovině osmdesátých let v USA okolo Extáze odehrálo. Ano, jsou případy neradostných pocitů pod Extází, ale jsou řídké. Mnoho léků na recept nese s sebou vysoká rizika, nemluvě o tom, že existují i takové, na které ani recept nepotřebujete. Např. v Británii zemře každý rok okolo 500 lidí kvůli užití léku Paracetamol, což je 10 krát více než na Extázi v té samé zemi.


MÍCHÁNÍ
 • MDMA lze míchat s marihuanou.
 • kombinace s LSD je známá jako XL, nebo candy-flip.
 • zdá se, že ji lze kombinovat s jakýmkoliv psychedelikem.
 • nekombinovat se sedativy (opiáty, alkohol), alkohol navíc zvyšuje dehydrataci.
 • nevhodná je i kombinace s dalšími stimulanty (kokain, amfetaminy).
 • kombinace s MAO inhibitory (některé psychické léky) je smrtelná!
 • při užívání extáze se doporučuje brát vitamíny.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama