Extáze 1díl

8. března 2007 v 12:52 | Bára :-) |  Drogy
NÁZEV
extáze, éčko, XTC, pilule, tableta, kulatá, koule, koláč


OBECNĚ

superman
ecstasy (extáze) je syntetická droga patentovaná v roce 1913 německou firmou MERCK. Zpočátku se volně prodávala jako odtučňovací pilulka a dokud nebyla zakázána (v Anglii 1977, v USA 1985), běžně se prodávala v barech a klubech. MDMA má široké spektrum použití. Je to stimulant, spojený dnes hlavně s tancem na "rave parties", používá se jako náhrada za Speed (koncentrace, motivace, kreativita, energie). Ne méně důležitý je však její vliv na psychiku, díky němuž byla léta používána k psychoterapii. love V roce 1985 vypukla kampaň proti zakázání této drogy, kdy skupina lidí podala žalobu proti DEA (Drug Enforcement Agency of United States Department of Justice - Ústřední americká protinarkotická služba). Díky vzniklé polemice v médiích se s drogou seznámila celá Amerika a její užívání se lavinovitě rozšířilo. Do Evropy byla ecstasy dovezena v polovině osmdesátých let, dvěma skupinami uživatelů. V Oregonu byl zrušen ašram stoupenců indického gurua Bhagwana Rajnéše a osazenstvo se přesunulo do Anglie, kam sebou přivezli i svou drogu, kterou používali jako prostředek sebeosvícení. V téže době se objevuje ecstasy na ostrově Ibiza, což bylo centrum zábavy Angličanů. Ti pak tuto drogu přivezli do Anglie.

historie

1912
MDMA byla vynalezena německou společností Merck. Informace z této doby říkají, že droga byla prodávána jako tabletka s komickým letáčkem vysvětlujícím její efekty, ovšem podle dochovaných záznamů droga nebyla nikdy prodávána nějakou společností (marketing). 16. května 1914 byla droga firmou Merck patentována.

1953
Americká armáda neúspěšně zkouší MDMA jako jednu z drog s případnou schopností desorientovat nepřátelskou armádu.

1965
Alexander Shuling (PhD v biochemii, University of California at Berkeley) vyrobil drogu ve své laboratoři a zkusil ji. Brzy se droga rozšířila mezi jeho přátele, kde byla udržována dosti dlouhou dobu v tajnosti. Později A. Shuling vydal knihu PIHKAL (Phenethylamines I Have Known And Loved). MDMA je zde jedna z téměř 200 psychoaktivních látek, které jsou popsány do detailu, MDMA efekt je zde uveden jako jeden z méně dramatických než většina, ale s nejbližšími účinky, jaké si Shuling představoval pro terapeutickou drogu.

1977 - 1984
Období nazývané zlatým věkem "Adama", jak se tehdy MDMA říkalo. Droga byla známa pouze mezi úzkou skupinou terapeutů, kteří ji však nepoužívali při léčbě, jelikož doba její účinnosti se nevešla do 50 minut, času běžnému k terapeutické schůzce s pacientem.

1984
V tomto roce byl MDMA stále ještě legální a byla široce užívána studenty v USA pod svým novým jménem "Extáze". V Dallasu a Forth Worthu, stát Texas, Extáze nahradila kokain jako drogu největšího zájmu a rozšířila se i mezi lidi, kteří s jinými drogami neměli žádné zkušenosti. Dala se koupit v barech a zaplatit kreditní kartou. Tento obrovský nárůst její popularity vedl k postavení mimo zákon. 1985
V USA byla zakázána droga China White (byla prodávana jako legální náhrada heroinukterá obsahovala jedovatou složku MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine), vyvolávající vážná mozková onemocnění. Média zdůrazňovala podobnost MPTP s MDMA, (což není pravda). Výsledkem bylo schválení zákona, který umožňoval DEA v mimořádných případech zakázat jakoukoliv drogu, kterou by považovala za veřejnosti nebezpečnou. Toto právo bylo využito poprvé 1.července 1985, kdy byl MDMA zakázán. Dokonce byl zařazen do nejpřísnější kategorie, do které patří látky, které jsou "škodlivé a návykové drogy bez lékařského využití." Zákaz vydržel rok, neboť DEA prohibici uspěchala a nedodržela zákon. Rozhodnutí bylo tedy zrušeno.

1986
Výzkumy látky MDA (částečně podobné MDMA) ukázaly poškození mozku na pokusných krysách což bylo záhy presentováno jako důkaz, že MDMA má stejné účinky. Masmedia přinesla hororové scénáře děti, které budou mít ve třiceti letech "vygumované mozky." Na druhé straně někteří psychoterapeuti ukázali na přínos drogy - ale jejich zprávy nebyly dostatečně připravené a byly často označené za anekdoty. Soud doporučil přeřadit MDMA do třetí třídy, což by umožňovalo jeho výrobu, užívání na předpis a výzkum. DEA doporučení ignorovala a MDMA umístila opět do první třídy. Skupina lidí podporujících MDMA se proti tomuto rozhodnutí odvolala, ale jejich žádost byla 23.3.1988 u federálního odvolacího soudu zamítnuta. Tento legislativní boj stále pokračuje podporován argumenty, že nebyly provedeny všechny potřebné procedury a DEA neposoudila veškerý dostupný materiál o droze.

1987
Skrz styk Amerických a Anglických turistů trávících společnou dovolenou na Ibize se Extáze vrací v obrovském počtu do Evropy. Je doprovázena taneční hudbou, lidé se rádi oddávají v noci tanci při vlivu drogy. Objevuje se nový, současný typ DJ - hrají výhradně svou produkci, jediný zpěv představují vokály či občasné krátké zarepování, mizí píseň, objevují se sedmi i více hodinové taneční skladby (celá věc je většinou řešena tak, že na pozadí bije naprogramovaný automatický hudebník, DJ vlastní sbírku desek (žádná CD či kazety, ale vinily), na těchto deskách se naopak bicí téměř nevyskytují a desky jsou střídány tak, aby tanečníci nepoznali, že ke změně došlo). Mezitím díky silným restriktivním opatřením droga téměř mizí ze Spojených států.

1991
Vzhledem k zatlačení tanečníků do klubů vznikla taneční scéna, odkud se Extáze z Anglie šíří do zbytku Evropy a zpět do USA. V zimě 1991 britští ravers udeřili na San Francisco, přinesli s sebou masový tanec pod drogou a nový styl odívání mládeže.

1993
Holandský institut pro alkohol a drogy v Utrechtu doporučil, aby byl MDMA reklasifikován jako lehká droga. Holandský parlament doporučení ignoroval.

1994
Ve Španělsku je MDMA přeřazena z kategorie nejnebezpečnějších drog do kategorie drog méně nebezpečných, hlavními důvody jsou fakta, že MDMA není halucinogenní ani návyková.

1995
Vysoký Britský policejní úředník se veřejně vyslovuje pro zlegalizování MDMA a vydávání licencí na její výrobu, aby si mohl být zájemce jistý obsahem dávky, kterou koupí, a tím se snížilo riziko z použití dávky s přimíchanými jinými látkami případně s jinými látkami bez MDMA vůbec, jelikož kombinace bývají mnohem více nebezpečnější, než droga čistá. První náznaky o existenci drogy se objevují i u nás, na školy je rozeslán leták informující o možných drogách, které by mohly být pro žáky "zajímavými" - je zde uvedena i Extáze. V říjnu se objevuje zpráva o likvidaci dvou laboratoří na výrobu Extáze NPC (Národní protidrogová centrála). 16. listopadu vychází na straně 10 v Mladé Frontě Dnes zpráva ČTK o droze Extáze, obsahující i některé nepravdivé údaje.

současnost
V dnešní době se veřejnost dělí na tři části. Za prvé ti, kteří o Extázi nic neví a tudíž se její existencí neznepokojují, za druhé ti, kteří o droze něco ví a jsou přesvědčeni, že je vysoce nebezpečná a považují její existenci za svůj osobní problém a tudíž se snaží všemi možnými způsoby šířit zmatené polopravdy a lži o této droze. A konečně za třetí ti, kteří tuto drogu znají více než důvěrně a navštěvují různé parties, kde pod vlivem této drogy protančí celou noc a zažívají neopakovatelné zážitky. Ibiza je v současnosti tím místem, kde by chtěl prožít prázdniny, každý komu se stala tato droga přítelem, láskou či duchovním vůdcem. O prázdninách na Ibize každou noc ožívají pláže, na kterých se nejen v rytmu techna, trance a jungle radují tisíce lidí ze života.

DÁVKOVÁNÍ
běžná dávka je 80 až 160 mg perorálně = 1 kus pilulky (přibližně 2 mg/kg).


DOBA PŮSOBENÍ
efekty se dostaví po 30 až 45 minutách, dosahují maxima po 1 - 1.5 h. Zde se pro prodloužení tripu bere 1/3 až 1/2 původní dávky. Po dalších 2 hodinách se jinak začínají vytrácet.


APLIKACE
užívá se orálně. Její chuť je velmi hořká, proto se zapíjí různými nápoji s výraznou chutí - nejčastěji džus, energetické drinky,… Extáze se dá i šňupat, kouřit, nebo aplikovat přímo do žíly, pak je působení rychlejší.
vice viz. jak (si) užít extázi na konci této stránky

ÚČINKY

mitsubishi
když je Extáze spolknuta, je dopravena do žaludku a zde přechází do krevního oběhu. Krev ji roznese do všech částí lidského těla a trocha drogy takto doputuje i do mozku. Zde je způsobeno uvolňování serotoninu a dopaminu. Toto jsou jedny z látek přenášející informace mezi neurony (mozkovými buňkami). Uvolnění těchto látek způsobuje změnu nálady. V běžném životě jsou tyto látky uvolňovány na základě situace, ve které se nacházíme. Například látka adrenalin je uvolňována v momentu potřeby zvýšení ostrahy v situacích, kdy nám byl dán nějaký "výstražný signál." Podobně, serotonin je uvolňován pro způsobení pocitů jako např. býti zamilovaný a dopamin bývá uvolňován pro potlačení bolesti v situacích, jako je např. sportovaní zátěž. Efekt MDMA způsobuje odblokování těchto látek a přispívá k jejich přenosu mezi jednotlivými neurony. Tyto látky způsobují i jiné změny v našem těle, mezi které patří i zvýšení teploty organismu. MDMA (a amfetamin) způsobují přehřívání bez pocitu, že to je nepříjemné, což je pravděpodobně to nejnebezpečnější na této droze. Ve skutečnosti funkce mozku ještě není plně prozkoumána a způsob, jakým MDMA funguje je určitě více složitý, protože jiné drogy uvolňující serotonin a dopamin nepřinášejí stejný efekt.

rozšířené oční zornice v důsledku užití extáze
extáze navozuje stavy entaktogeneze a empatogeneze. Entaktogeneze - všechno se světem se zdá dobré a v pořádku, člověk vnímá pocity "míru" a radosti. Souznění se vším tvorstvem, matkou Zemí Gaiou. Obvyklé věci se mohou zdát abnormálně krásné a zajímavé. Empatogeneze je vytváření stavů empatie. MDMA je díky tomu známa jako "hug drug", droga objímání. Jsou zažívány pocity emocionální blízkosti k druhým (a k sobě), spolu se zhroucením komunikačních bariér je potom snadné otevřít se, hovořit s ostatními. Mnoho lidí vyhledává MDMA právě k tomuto účelu: "Konverzace proudí jako voda. Víte přesně co říct a kdy to říct." MDMA zřetelně zesiluje smyslové vnímání - chuť, hmat, čich, zrak. Intoxikovaní se často dotýkají různých povrchů (kůže, navzájem), ochutnávají jídla a nápoje. Dotyk a osobní kontakt (sexuální i jiný) se díky emocionální blízkosti subjektů může stát intenzivně příjemným.

extáze je stimulant. Z toho vyplývá, že tato droga dodává člověku spoustu energie, potřebné na parties k několikahodinovému tanci.

anchor
extáze navozuje stavy otevřenosti, vyrovnanosti, zájmu o druhé, odstraňuje komunikační bariéry. Navozuje pocity míru, běžné každodenně vídané věci se stávají nádhernými a zajímavými. Uživatelé se cítí odpočatí, šťastní, uvolnění, srdeční k ostatním.

lidé se pod vlivem extáze volněji pohybují a vyjadřují, odprošťují se od běžné zdrženlivosti a zábran. Jsou otevření. Zintenzivňuje smyslové vnímání. Uživatelé se všeho dotýkají, všechno ochutnávají, čichají, zlepšuje vnímání vlastního těla, což velmi zpříjemňuje pocity z tance.

potlačuje bolest, zvyšuje krevní tlak a puls (asi jako střední rozcvička), způsobuje sucho v ústech, skřípání zubů, svírání čelistí, nevolnost, pocení, ztrátu chuti k jídlu, cukání svalů, nystagmus (cukání očí ze strany na stranu), křeče, pevně stisknuté čelisti (pomáhá žvýkačka). To vše uživatel může, ale nemusí pociťovat.

snoopy
tlumí erekci, ženy jsou pohlavně vzrušivější než muži, ale ani ony nedosahují plného orgasmu. Díky zvýšené empatii je milování pod vlivem drogy údajně neobyčejně krásné i bez orgasmu. Je mnohem něžnější a méně dychtivé. Dle názoru jedné uživatelky "droga probouzí v mužích ženské kvality". MDMA není afrodiziakum, ale zdůrazňuje citové aspekty sexu.

uživatelé MDMA mají nižší úroveň serotoninu v mozku, což by mělo vést k agresivnějšímu chování, ovšem opak je pravdou. Uživatelé extáze jsou méně agresivní, méně impulsivní, opatrnější a mají nižší sklony k podvědomému nepřátelství.

dosud není u této drogy prokázán žádný vliv na plod v době těhotenství.

yingyang
extáze nepřináší vždy uspokojení. Ty samé pocity můžou v některých situacích působit nepříjemně. Občas se lidé necítí šťastní při snížených schopnostech obrany. Výzkum v Sydney ukázal, že 7% z těch, kdo zkusili Extázi, se střetli s nepříjemnými pocity, 80% se z jejího užití těšilo (13% ji označilo za neutrální). Záleží i na situaci, ve které se člověk nachází, je-li uvolněný, bez problémů, je téměř pravidlem, že mu Extáze přinese příjemné efekty. Naopak lidé, kteří vzali drogu, aby se uvolnili a zapomenuli na svá trápení, v ní většinou nalezli zklamání. Je důležité si uvědomit, že špatný efekt není způsoben drogou samotnou, ale kombinací efektu drogy a situace, v níž se nacházíme.

účinky extáze zaznamenané psychiatry
pozměněné vnímání času90%
zvýšená schopnost interakce či otevřenosti ke druhým85%
snížená podvědomá zdrženlivost80%
odstranění strachu65%
odstranění pocitu izolovanosti a odcizení od ostatních60%
změny ve vizuálním vnímání55%
zvýšené vnímání emocí50%
snížená agresivita50%
změny ve slovním vyjadřování45%
vyvolávání zapomenutých vzpomínek40%
snížení upjatosti40%
změny poznávacích schopností40%


druhotné účinky trvající do doby jednoho týdne
kratší spánek40%
menší chuť k jídlu30%
větší emotivní citlivost25%
snížená schopnost vykonávat duševní či fyzickou práci20%
snížená chuť k vykonávání duševní či fyzické práce20%
zvýšená schopnost interakce či otevřenosti k druhým20%
snížená podvědomá zdrženlivost20%


druhotné účinky trvající déle než týden
zlepšení společenských či meziosobních vztahů50%
změny v náboženské nebo duchovní orientaci či zvycích46%
změny hodnot či životních priorit45%
zlepšení pracovních aktivit40%
zvýšená schopnost interakce či otevřenosti ke druhým35%
snížená podvědomá zdrženlivost30%
změny v ohraničenosti vlastního já30%
snížená chuť k alkoholu25%
menší strach20%
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 hvneoz hvneoz | E-mail | Web | 23. května 2009 v 16:25 | Reagovat

EzDDxS  <a href="http://svtmqzphbivl.com/">svtmqzphbivl</a>, [url=http://yxaqpizccugg.com/]yxaqpizccugg[/url], [link=http://emdysnivjfnh.com/]emdysnivjfnh[/link], http://iqpupwzimlzj.com/

2 sxrbnsl sxrbnsl | E-mail | Web | 28. května 2009 v 3:06 | Reagovat

1WximR  <a href="http://ijhjimhtvxtw.com/">ijhjimhtvxtw</a>, [url=http://laposlybbihb.com/]laposlybbihb[/url], [link=http://ldolybdklkrn.com/]ldolybdklkrn[/link], http://rmlivdgtayde.com/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama