Češi a drogy

8. března 2007 v 12:56 | Bára :-)
Češi dají za drogy 15 miliard ročně

Patnáct miliard korun vydají podle odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ročně Češi za drogy. Velká část peněz, které mizí v kapsách drogových dealerů, se přitom vrací do zdrojových oblastí, tedy do míst spojovaných se světovým terorismem. Za patnáct miliard se přitom dá postavit a vybavit kompletně nemocnice, nebo pořídit deset tisíc nových bytů 1+1. Šéf sekretariátu vládní meziresortní protidrogové komise Josef Radimecký je podle svých slov velmi znepokojen. "Celkově vzato je to hrozné. Obliba drog, to je trend, který je v celé západní Evropě na vzestupu. Nicméně situace v ČR odpovídá evropskému průměru. Např. USA jsou na tom mnohem hůř," sdělil Právu. Že obliba drog neustále stoupá, potvrdil i národní koordinátor drogové epidemiologie Vladimír Polanecký. "V celorepublikovém měřítku je situace alarmující, neboť za loňský rok jsme zaznamenali nejvyšší počet problémových uživatelů drog od roku 1990. Byly jich čtyři tisíce," uvedl Polanecký. Ročně se podle ČSÚ v České republice spotřebuje přes pět tun heroinu, tři a půl tuny pervitinu, padesát kilogramů kokainu, odhadem 80 tisíc dávek LSD a dalších halucinogenů, 300 tisíc tablet tzv. diskotékové drogy Extáze a 25 tun marihuany a hašiše.
V ČR je podle ČSÚ přibližně 23 tisíc uživatelů pervitinu, 15 tisíc uživatelů heroinu a 250 tisíc uživatelů konopných drog.


Dohody a smlouvy

Česká Republika ratifikovala následující konvence Spojených národů proti drogám:
Jednotnou úmluvu o omamných a psychotropních látkách z roku 1961 a doplňující protokol z roku 1972,
Úmluvu Spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971,
Úmluvu Spojených národů proti nedovolenému obchodu s OPL z roku 1988.
Mezi ČR a USA byla uzavřena bilaterální dohoda o vydávání hledaných osob zahrnující také drogovou kriminalitu a spadající pod úmluvu Spojených národu z roku 1988.
V polovině prosince ČR podepsala konvenci Rady Evropy o praní špinavých peněz, zadržování a konfiskaci majetku získaného trestnou činností. Konvence poskytuje členským zemím možnost zabavit majetek na bankovním účtu v jiné členské zemi.
Ministr spravedlnosti rovnež podepsal další protokoly o vydávání osob hledaných pro soudní řízení nebo odsouzené k výkonu trestu.

Drogová prevence

Systém prevence zneužívání návykových látek postupně reaguje na narůstající rozsah drogových problému především v cílové populaci dospívajících a mladých lidí. Ze státního rozpočtu jsou každoročně vyčleňovány vzrůstající částky na preventivní a léčebné programy. Hlavní podíl na organizaci a financování primární a sekundární prevence mají zejména ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, okresní a magistrátní úřady a místní samosprávy. Do oblasti primární, sekundární a terciární prevence se zapojují státní i nestatní organizace.

Primární prevence


Ačkoli funkce protidrogové prevence je nesporná, je nutno věnovat síly a prostředky pouze na ty programy, které jsou skutečně efektivní. Prvním výrazným počinem byla klasifikace preventivních programu probíhajících v roce 1995, které jsou vyhodnoceny v přehledu vydaném nadací FILIA (14). Z hlediska geografického rozsahu bylo zjištěno, že naprostou většinu tvoří programy s regionálním (43%) nebo lokálním (43%) dopadem. Cílem programu bylo nejčastěji poskytovat informace (55%), 18% programu nabízelo nějakou formu vzdělávání a 16% nabízelo výcvik laiku nebo peer aktivistu. Cílovou populací byli nejčastěji adolescenti do 19 let.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama